Skip to main content
Completion requirements
Due: Thursday, 10 November 2022, 3:00 PM

Bu quizde, zip'te yer alan 5 python dosyasındaki istenilen işlemlerin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çözümlerinizi yine zip formatında yükleyebilirsiniz.

Derste olup çözümlerini ders saatinde yükleyenlerin değerlendirilmesi 50 puan üzerinden, geri kalanların değerlendirilmesi 25 puan üzerinden olacaktır.