Skip to main content
Completion requirements
Due: Thursday, 29 December 2022, 3:00 PM

Bu quizde, zip'te yer alan 5 python dosyasındaki istenilen işlemlerin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çözümlerinizi yine zip formatında yükleyebilirsiniz.

Derste olup çözümlerini ders saatinde yükleyenlerin değerlendirilmesi 50 puan üzerinden, geri kalanların değerlendirilmesi 25 puan üzerinden olacaktır.

Son teslim tarihi ile quizin çözümleri buradan indirilebilir hâle gelecektir. Bu nedenle geç gönderimler değerlendirmeye dahil edilemeyecektir.