Skip to main content
Completion requirements
Due: Thursday, 26 October 2023, 4:00 PM

1) Üyelik bilgilerimiz ile oturum açtığımız bir web sayfası tarayıcı kapanmadığı sürece kullanıcının oturumunun açık kalmasını nasıl sağlar?

2) Bir veri tabanında kullancıların parolalarını olduğu gibi açık bir şekilde saklamak nasıl bir probleme yol açabilir, önüne geçmek için neler yapılabilir?

3) Başkası tarafından geliştirilen bir arayüz temasının herkes tarafından kullanılabilir olduğunu gösterir bir işaret var mıdır? İzinsiz bir tema kullanmak ne tür problemler yaratır?

4) Bir web sayfasının tasarımsal ve işlevsel özelliklerinin test edilmesine ne ad verilir? Bu testler nasıl yapılır?

Bu ödev için bir dosya yüklenmesine gerek yoktur. Cevaplarınızı metinsel olarak numaralandırılmış bir şekilde yazabilirsiniz.