Skip to main content
Completion requirements
Due: Thursday, 9 November 2023, 4:00 PM

1) Port numarası ne demektir? Popüler olarak bilinen port ve numaraları nelerdir?

2) Bir web sayfasının tarayıcı aracılığıyla kaynak kodları görüntülendiğinde neden PHP, Python ya da Java gibi dillere ait kodlar görünmez de sadece HTML kodları görünür?

3) MVC tasarım deseni ne demektir? Kullanım amacı nedir?

4) Bir ülkenin 5G teknolojisine geçebilmesi için hangi altyapısal özelliklere sahip olması gerekir?

Bu ödev için bir dosya yüklenmesine gerek yoktur. Cevaplarınızı metinsel olarak numaralandırılmış bir şekilde yazabilirsiniz.