Skip to main content
Completion requirements
Due: Thursday, 11 January 2024, 4:00 PM

1) Sizce programlama dillerinin geleceğinde üretken yapay zekanın (ChatGPT, Google Bard vb.) rolü ne olacaktır?

2) Hangisi üzerinde uzmanlaşmak isterdiniz, neden? a) Backend b) Frontend c) Database d) Full Stack

3) Cloudflare ne demektir, web uygulamalarındaki rolü nedir?

4) Bu dersi almasaydım şunu öğrenmemiş olurdum dediğiniz ilk şey nedir?

Bu ödev için bir dosya yüklenmesine gerek yoktur. Cevaplarınızı metinsel olarak numaralandırılmış bir şekilde yazabilirsiniz.