Skip to main content
Ders Bilgileri
Dersin Kodu BTÖ-303
Dersin Adı Web Tabanlı Programlama
Kredi T:2 - U:2 - K:3 - AKTS:5
Dersin Amacı Bu dersin amacı günümüzdeki internet ve web teknolojilerini anlayarak, etkili ve modern web uygulamalarının geliştirebilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


Dersin Kaynakları
No Kaynak Bağlantı
1 Laravel https://laravel.com/
2 W3schools https://www.w3schools.in/laravel
3


Ara Sınav Değerlendirme Ölçütleri
Tür Puan Oran
Ödev (1-5 Numaralı) 20 x 5 = 100 %20
Sınav (1 Numaralı) 100 x 1 = 100 %80


Dönem Sonu Sınavı Değerlendirme Ölçütleri
Tür Puan Oran
Ödev (6-10 Numaralı) 20 x 5 = 100 %20
Laravel Rehberi 100 x 1 = 100 %20
Sınav (2 Numaralı) 100 x 1 = 100 %60


AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayı Süre İş Yükü
Haftalık teorik ders saati 14 2 28
Haftalık uygulamalı ders saati 14 2 28
Okuma Faaliyetleri 13 1 13
İnternette tarama, kütüphane çalışması 13 2 26
Materyal tasarlama, uygulama 0 0 0
Rapor hazırlama 1 15 15
Sunu hazırlama ve sunum 0 0 0
Ara sınav ve ara sınava hazırlık 7 1 7
Yarıyıl sonu sınavı 8 1 8
Toplam iş yükü 125
AKTS 5


Dersin Öğrenme Çıktıları
No Açıklama
1 Web tabanlı uygulamaların temel kavramlarını, önemini ve kullanım alanlarını bilir.
2 Laravel framework'ünün web tabanlı programlama alanında neden tercih edildiğini açıklayabilir.
3 Web tabanlı uygulamalarda URL yapılandırması ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilir.
4 HTTP isteklerine uygun olarak controller metodları tanımlayabilir.
5 Blade template motorunu kullanarak şablonları oluşturabilir ve düzenleyebilir.
6 Güvenlik ve yetkilendirme işlemlerinde nasıl kullanıldığını açıklayabilir.
7 Veri tabanına yeni kayıtlar ekleyebilir.
8 Veri tabanından veri çekme işlemlerini yapabilir.
9 Var olan verileri veri tabanında güncelleyebilir.
10 Veri tabanından veri silme işlemlerini gerçekleştirebilir.
11 Web uygulamasını gerçek bir sunucuda yayınlayabilir.


Dersin Konuları
Hafta Konu
1 Web Tabanlı Programlama Nedir, Ne İşe Yarar?
2 Laravel'in Web Tabanlı Programlama Yaklaşımları Arasındaki Yeri
3 Route Sistemi
4 Controller Yapısı 
5 Blade Template Motoru
6 Middleware
7 Migrations
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav Çözümleri
10 Veri Tabanı İşlemleri (Create)
11 Veri Tabanı İşlemleri (Read)
12 Veri Tabanı İşlemleri (Update)
13 Veri Tabanı İşlemleri (Delete)
14 Proje Yayınlama
15 Dönem Sonu Sınavı